Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 32/264/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 9 listopada 2010 r.

Ikona statystyk
w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności stanowiącej tych organizacji

UCHWAŁA NR 32/263/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 9 listopada 2010 r.

Ikona statystyk
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Małogoszcz

UCHWAŁA NR 32/262/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 9 listopada 2010 r.

Ikona statystyk
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu

UCHWAŁA NR 32/261/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 9 listopada 2010 r.

Ikona statystyk
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej-Gliwickiego Osrodka Adaptacyjno-Rechabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Gliwicach

UCHWAŁA NR 32/260/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 9 listopada 2010 r.

Ikona statystyk
w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej pobierania, określenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta

UCHWAŁA NR 32/259/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 9 listopada 2010 r.

Ikona statystyk
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na 2011 rok

UCHWAŁA NR 32/258/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 9 listopada 2010 r.

Ikona statystyk
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środkow transportowych

UCHWAŁA NR 32/257/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 9 listopada 2010 r.

Ikona statystyk
w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR 32/256/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 9 listopada 2010 r.

Ikona statystyk
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR 32/255/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 9 listopada 2010 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-17 15:01:3, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)