Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 3/17/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2010 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Małogoszcz

UCHWAŁA NR 3/16/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2010 r.

Ikona statystyk
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Malogoszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dziłalnosc pożytku publicznego

UCHWAŁA NR 3/15/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2010 r.

Ikona statystyk
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Małogoszczu na rok 2011

UCHWAŁA NR 3/14/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2010 r.

Ikona statystyk
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Małogoszczu na rok 2011

UCHWAŁA NR 3/13/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2010 r.

Ikona statystyk
w sprawie dopłaty do taryf  za zbiorowe zapotrzebowanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla niektórych taryfowych grup odbiorców

UCHWAŁA NR 3/12/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2010 r.

Ikona statystyk
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zapotrzebowanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

UCHWAŁA NR 3/11/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2010 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr 2/14/06 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR 3/9/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2010 r.

Ikona statystyk
w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego gminy Małogoszcz

UCHWAŁA NR 3/10/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2010 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr 32/257/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR 3/8/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2010 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 14:50:50, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)