Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Odśnieżanie dróg gminnych w Gminie Małogoszcz

Ikona statystyk

Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Małogoszcz współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Ikona statystyk

Konserwacja i eksploatacja oświetlenia dróg na terenie Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu, Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Małogoszcz

Ikona statystyk

Budowa i modernizacja - uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie gminy Małogoszcz - 10 szt. opraw (w m. Zakrucze 6 szt., w m. Wola Tesserowa 4 szt.).

Ikona statystyk

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PUPLICZNYCH GIMNAZJÓW I PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY MAŁOGOSZCZ W ROKU SZKOLNYM 2011 - 2012.

Ikona statystyk

Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2011 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Ikona statystyk

PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO Z KOSTKI BRUKOWEJ O POWIERZCHNI 908 M2 NA OSIEDLU W MAŁOGOSZCZU

Ikona statystyk

Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Małogoszcz

Ikona statystyk

Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Małogoszcz

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)