Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 5/33/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 marca 2011 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Małogoszczu

UCHWAŁA NR 5/32/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 marca 2011 r.

Ikona statystyk
w sprawie zmiany w składzie osobowym stałej komisji Rady Miejskiej w Małogoszczu do spraw bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

UCHWAŁA NR 5/31/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 marca 2011 r.

Ikona statystyk
w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Małogoszczu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

UCHWAŁA NR 5/30/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 marca 2011 r.

Ikona statystyk
w sprawie przyjęcia Strategi Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Małogoszcz.

UCHWAŁA NR 5/29/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 marca 2011 r.

Ikona statystyk
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2014.

UCHWAŁA NR 5/28/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 marca 2011 r.

Ikona statystyk
w sprawie przyjecia strategii bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla obszaru miasta i gminy Małogoszcz na rok 2011.

UCHWAŁA NR 5/27/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 marca 2011 r.

Ikona statystyk
w sprawie przekazania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu środków trwałych.

UCHWAŁA NR 5/26/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 marca 2011 r.

Ikona statystyk
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

UCHWAŁA NR 5/25/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 marca 2011 r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2011.

UCHWAŁA NR 5/24/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 marca 2011 r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 14:50:50, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)