Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 0050.40.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 19 maja 2011 roku

Ikona statystyk
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Małogoszcz przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę

Zarządzenie Nr 0050.39.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 17 maja 2011 roku

Ikona statystyk
w sprawie ustanowienia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Urzędzie Miasta i Gminy Małogoszcz

Zarządzenie Nr 0050.38.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 11 kwietnia 2011 roku

Ikona statystyk
w sprawie ustanowienia Kodeksu Etycznego Pracowników Samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu.

Zarządzenie Nr 0050.37.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 11 kwietnia 2011 roku

Ikona statystyk
w sprawie udostępnienia informacji publicznej, nie zamieszczonej w Biuletynie Inforamcji Publicznej

Zarządzenie Nr 0050.36.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 11 kwietnia 2011 roku

Ikona statystyk
w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy

Zarządzenie Nr 0050.35.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 11 kwietnia 2011 roku

Ikona statystyk
w sprawie wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za merytoryczne prowadzenie Biuletynu Inforamcji Publicznej.

Zarządzenie Nr 0050.34.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 11 kwietnia 2011 roku

Ikona statystyk
w sprawie określenia zasad i obowiązków związanych z redagowaniem Biuletynu Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 0050.33.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 11 kwietnia 2011 roku

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wydanie zaświadczenia

Zarządzenie Nr 0050.32.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 11 kwietnia 2011 roku

Ikona statystyk
w sprawie wzoru i zasad prowadzenia rejestru upoważnień i rejestru pełnomocnictw.

Zarządzenie Nr 0050.31.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 11 kwietnia 2011 roku

Ikona statystyk
w sprawie zasad rejestrowania umów, porozumień w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-04-12 08:41:18, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)