Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 6/50/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 czerwca 2011 r.

Ikona statystyk
w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników

UCHWAŁA NR 6/49/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 czerwca 2011 r.

Ikona statystyk
w sprawie wyrażeenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

UCHWAŁA NR 6/48/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 czerwca 2011 r.

Ikona statystyk
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przekształcenia Wojewodzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach poprzez likwidację poradni Logopedycznej i Foniatrycznej wKielcach przy ul. Artwińskiego 3A

UCHWAŁA NR 6/47/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 czerwca 2011 r.

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 6/46/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 czerwca 2011 r.

Ikona statystyk
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

UCHWAŁA NR 6/45/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 czerwca 2011 r.

Ikona statystyk
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu za 2010 rok.

UCHWAŁA NR 6/44/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 czerwca 2011 r.

Ikona statystyk
w sprawie powołania Rady Społecznej Miejsko-Gminnego Zespołu Osrodków Zdrowia w Małogoszczu

UCHWAŁA NR 6/43/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 czerwca 2011 r.

Ikona statystyk
w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 1 do "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Małogoszcz - Zmiana Studium".

UCHWAŁA NR 6/42/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 czerwca 2011 r.

Ikona statystyk
w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady Miejskiej w Małogoszczu

UCHWAŁA NR 6/40/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 czerwca 2011 r.

Ikona statystyk
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Boblioteki Publicznej w Małogoszczu za 2010 rok.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 14:50:50, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)