Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 8/65/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 października 2011 r.

Ikona statystyk
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy

UCHWAŁA NR 8/64/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 października 2011 r.

Ikona statystyk
w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym stanowiącym własność Gminy Małogoszcz

UCHWAŁA NR 8/63/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 października 2011 r.

Ikona statystyk
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Małogoszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

UCHWAŁA NR 8/62/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 października 2011 r.

Ikona statystyk
w sprawie wystąpienia Gminy Małogoszcz ze Związku Miedzygminnego Gazownictwa "Nida" z siedzibą w Jędrzejowie.

UCHWAŁA NR 8/61/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 października 2011 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia szczególnych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężncyh mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publiczenej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

UCHWAŁA NR 8/60/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 października 2011 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zzmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR 8/59/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 października 2011 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2011-2016

UCHWAŁA NR 8/58/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 października 2011 r.

Ikona statystyk
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach, Sądu Rejonowego w Jędrzejowie

UCHWAŁA NR 8/57/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 października 2011 r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencji 2012-2015


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 14:50:50, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)