Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 9/76/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 2 grudnia 2011 r.

Ikona statystyk
w sprawie dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla niektórych taryfowych grup odbiorców.

UCHWAŁA NR 9/75/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 2 grudnia 2011 r.

Ikona statystyk
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

UCHWAŁA NR 9/74/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 2 grudnia 2011 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej zatwierdzenia taryf za zbiorowe zapotrzebowanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

UCHWAŁA NR 9/73/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 2 grudnia 2011 r.

Ikona statystyk
w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru, określenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta

UCHWAŁA NR 9/72/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 2 grudnia 2011 r.

Ikona statystyk
w sprawie obniżenia ceny zakupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2012 rok.

UCHWAŁA NR 9/71/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 2 grudnia 2011 r.

Ikona statystyk
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.

UCHWAŁA NR 9/70/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 2 grudnia 2011 r.

Ikona statystyk
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR 9/69/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 2 grudnia 2011 r.

Ikona statystyk
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR 9/68/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 2 grudnia 2011 r.

Ikona statystyk
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

UCHWAŁA NR 9/67/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 2 grudnia 2011 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 14:50:50, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)