Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 0050.110.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 27 grudnia 2011 roku

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011

Zarządzenie Nr 0050.109.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 27 grudnia 2011 roku

Ikona statystyk
w sprawie organizacji i prowadzenia gospodarki kasowej

Zarządzenie Nr 0050.108.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 27 grudnia 2011 roku

Ikona statystyk
w prawie procedur kontroli gospodarowania mieniem

Zarządzenie Nr 0050.107.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 27 grudnia 2011 roku

Ikona statystyk
w sprawie nadzoru w sprawie wydatkowania środków publicznych

Zarządzenie Nr 0050.106.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 27 grudnia 2011 roku

Ikona statystyk
w sprawie procedury kontroli gromadzenia środków publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy

Zarządzenie Nr 0050.105.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 27 grudnia 2011 roku

Ikona statystyk
w sprawie procedur kontroli finansowej

Zarządzenie Nr 0050.103.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 27 grudnia 2011 roku

Ikona statystyk
w sprawie procedury kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu

Zarządzenie Nr 0050.104.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 27 grudnia 2011 roku

Ikona statystyk
w sprawie ustalenia instrukcji obiegu dokumentów /dowodów księgowych

Zarządzenie Nr 0050.102.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 8 grudnia 2011 roku

Ikona statystyk
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Małogoszcz przeznaczonej do wydzierżawienia

Zarządzenie Nr 0050.101.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 8 grudnia 2011 roku

Ikona statystyk
w sprawie przydziału mieszkania w budynku szkoły

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-23 15:00:15, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)