Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Zakup energii elektrycznej

Ikona statystyk

Odśnieżanie dróg gminnych w Gminie Małogoszcz

Ikona statystyk

Wykonawca jest zobowiązany zorganizować obchody 150-tej rocznicy bitwy pod Małogoszczem

Ikona statystyk

Dostawa oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych na terenie Gminy Małogoszcz w sezonie grzewczym 2012/2013

Ikona statystyk

Dostawa oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych na terenie Gminy Małogoszcz w sezonie grzewczym 2012/2013

Ikona statystyk

Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Małogoszcz” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Ikona statystyk
 

Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Przedszkoli w gminie Małogoszcz w roku szkolnym 2012/2014

Ikona statystyk

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursów, warsztatów, seminariów i treningów,na terenie powiatu jędrzejowskiego

Ikona statystyk

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Małogoszcz, ul. Warszawska (długość ca 1,0 km)

Ikona statystyk

Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2012 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)