Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Zakup energii elektrycznej

Ikona statystyk

Odśnieżanie dróg gminnych w Gminie Małogoszcz

Ikona statystyk

Wykonawca jest zobowiązany zorganizować obchody 150-tej rocznicy bitwy pod Małogoszczem

Ikona statystyk

Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Przedszkoli w gminie Małogoszcz w roku szkolnym 2012/2014

Ikona statystyk

Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Małogoszcz” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Ikona statystyk

REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ W M. ZAKRUCZE, O DŁ. 355 MB

Ikona statystyk

Część nr 1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Małogoszcz, ul. Warszawska (długość ca 1,0 km) - szkic mapy w załączeniu rys. nr 1. Część nr 2. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej łączącej istniejący wodociąg we wsi Rembieszyce z istniejącym wodociągiem we wsi Lipnica gmina Małogoszcz (długość ca 1500 mb) szkic mapy w załączeniu rys. nr 2

Ikona statystyk

Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2012 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Ikona statystyk

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia w Złotnikach

Ikona statystyk

USŁUGI TRANSPORTOWE SAMOCHODEM SAMOWYŁADOWCZYM O DOP. ŁADOWNOŚCI DO 14 TON.

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)