Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 0050.10.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 26 stycznia 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz

Zarządzenie Nr 0050.09.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 21 stycznia 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 0050.109.2011 z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie organizacji i prowadzenia gospodarki kasowej.

Zarządzenie Nr 0050.08.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 21 stycznia 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30.12.2010 roku w sprawie zasad polityki rachnkowości

Zarządzenie Nr 0050.07.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 19 stycznia 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzenia przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych, sprzedaż wolnych budynków i lokali oraz dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Małogoszcz oraz rokowań na zbycie nieruchomości

Zarządzenie Nr 0050.06.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 12 stycznia 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu  

Zarządzenie Nr 0050.05.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 12 stycznia 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż, dzierżawę , najem oraz rokowań na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Małogoszcz

Zarządzenie Nr 0050.04.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 12 stycznia 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Małogoszcz przeznaczonych do sprzedaży 

Zarządzenie Nr 0050.03.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 12 stycznia 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie ustalenia cen nieruchomości stanowiących własność Gminy Małogoszcz

Zarządzenie Nr 0050.02.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 12 stycznia 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej stanowiącej własność gminy Małogoszcz położonej w Małogoszczu przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 0050.01.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 5 stycznia 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu dotyczącym powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Premocy w Rodzinie do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie Miasta i Gminy Małogoszcz

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-23 15:00:15, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)