Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 11/90/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 stycznia 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie zawarcia porozumień międzygminnych w zakresie obsługi informatycznej.

UCHWAŁA NR 11/89/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 stycznia 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie wypłaty członkom Ochotniczej Straży Pożarnej ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

UCHWAŁA NR 11/88/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 stycznia 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, określenia ikasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzzenia za inkaso w 2012 r.

UCHWAŁA NR 11/87/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 stycznia 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

UCHWAŁA NR 11/86/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 stycznia 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2012.

UCHWAŁA NR 11/85/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 stycznia 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie Wieloletniej Prognocy Finansowej Gminy na lata 2012-2018.

UCHWAŁA NR 11/84/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 stycznia 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 14:50:50, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)