Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 0050.30.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 25 kwietnia 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012

Zarządzenie Nr 0050.29.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 25 kwietnia 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012

Zarządzenie Nr 0050.28.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 11 kwietnia 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie przydzielenia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 0050.27.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 04 kwietnia 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie dopuszczenia do pracy lub pełnienia służby na stanowisku albo zlecenie prac, związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone"

Zarządzenie Nr 0050.26.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 30 marca 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012

Zarządzenie Nr 0050.25.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 19 marca 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie powołania komisji dla dokonania oceny dokumentacji niearchiwalnej w zwyboprów do Sejmu RP i do Senatu RP przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 0050.24.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 15 marca 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka POmocy Społecznej w Małogoszczu do ustanawiania rodziny wspierającej, zawierania i rozwiązywania umów z rodzinami wspierającymi oraz do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny i wydawania w tych sprawach decycji administracyjnych

Zarządzenie Nr 0050.23.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 14 marca 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012

Zarządzenie Nr 0050.22.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 14 marca 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie przydzielenia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 0050.21.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 6 marca 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie zasad postępowania z udostępnianiem obowiązujacych aktów prawnych publikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-04-12 08:41:18, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)