Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 12/102/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Zespołu Osrodków Zdrowia w Małogoszczu

UCHWAŁA NR 12/99/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie zaopiniowania wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu o pozbawienie ochronności lasów Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Małogoszcz

UCHWAŁA NR 12/101/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Małogoszcz w 2012 r.

UCHWAŁA NR 12/100/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie zaopiniowania wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu o uznanie za ochronne lasów położonych na terenie Gminy Małogoszcz

UCHWAŁA NR 12/98/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umow dzierżawy.

UCHWAŁA NR 12/97/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie zaliczenia na terenie gminy Małogoszcz dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.

UCHWAŁA NR 12/96/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie przyjęcia strategii bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla obszaru miasta i gminy Małogoszcz na rok 2012.

UCHWAŁA NR 12/95/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2012.

UCHWAŁA NR 12/94/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

UCHWAŁA NR 12/93/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejów

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 14:50:50, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)