Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 14/118/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 12 czerwca 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Małogoszcz

UCHWAŁA NR 14/117/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 12 czerwca 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu

UCHWAŁA NR 14/116/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 12 czerwca 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie prowadzenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu

UCHWAŁA NR 14/115/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 12 czerwca 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu

UCHWAŁA NR 14/114/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 12 czerwca 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej biblioteki Publicznej w Małogoszczu za 2011 rok

UCHWAŁA NR 14/113/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 12 czerwca 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Domu Kultury w Małogoszczu za 2011 rok

UCHWAŁA NR 14/112/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 12 czerwca 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu za 2011 rok

UCHWAŁA NR 14/111/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 12 czerwca 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2012-2018

UCHWAŁA NR 14/110/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 12 czerwca 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012

UCHWAŁA NR 14/109/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 12 czerwca 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie absolurorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z wykonania budżetu za 2011 rok

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 14:50:50, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)