Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 15/132/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Małogoszcz oraz określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów i logopedów.

UCHWAŁA NR 15/131/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej określenia szczegółowych warunków przyznawania , obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli

UCHWAŁA NR 15/130/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Małogoszcz

UCHWAŁA NR 15/129/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy

UCHWAŁA NR 15/128/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu

UCHWAŁA NR 15/127/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu

UCHWAŁA NR 15/126/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie podziału Gminy Małogoszcz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

UCHWAŁA NR 15/125/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie podziału Gminy Małogoszcz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

UCHWAŁA NR 15/124/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Osiedla Nr 2 w Małogoszczu

UCHWAŁA NR 15/123/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Osiedla Nr 1 w Małogoszczu

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 14:50:50, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)