Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 16/141/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 października 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie przekazania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu środków trwałych

UCHWAŁA NR 16/140/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 października 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu

UCHWAŁA NR 16/139/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 października 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2012.

UCHWAŁA NR 16/138/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 października 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2012-2018

UCHWAŁA NR 16/137/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 października 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012.

UCHWAŁA NR 16/136/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 października 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Małogoszcz na lata 2012-2030"

UCHWAŁA NR 16/135/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 października 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małogoszcz", obejmującego północno - wschodnią część gminy Małogoszcz

UCHWAŁA NR 16/134/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 października 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małogoszcz, obejmującego północno - wschodnią część gminy Małogoszcz" oraz zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małogoszcz, obejmującego południowo-zachodnią część gminy"

UCHWAŁA NR 16/133/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 października 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Małogoszcz - Zmiana Studium", uchwalonego Uchwałą Nr 21/187/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 22 czerwca 2005 r. z późniejszymi zmianami.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 14:50:50, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)