Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 18/168/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 grudnia 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie trybu trybu udzielenia i roliczenia dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Małogoszcz przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania

UCHWAŁA NR 18/167/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 grudnia 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Małogoszczu na rok 2013

UCHWAŁA NR 18/166/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 grudnia 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Małogoszczu na rok 2013

UCHWAŁA NR 18/165/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 grudnia 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie przekazania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu środków trwałych

UCHWAŁA NR 18/164/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 grudnia 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2012

UCHWAŁA NR 18/163/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 grudnia 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012

UCHWAŁA NR 18/162/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 grudnia 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2012-2018

UCHWAŁA NR 18/161/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 grudnia 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie udzielenia pomocy financowej dla Samorządu Województwa

UCHWAŁA NR 18/160/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 grudnia 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejów

UCHWAŁA NR 18/159/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 grudnia 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego gminy Małogoszcz 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 14:50:50, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)