Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 19/173/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 stycznia 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie zasad używania Herbu Miasta i Gminy Małogoszcz

UCHWAŁA NR 19/172/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 stycznia 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Małogoszcz

UCHWAŁA NR 19/171/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 stycznia 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie zmiany Uchwały Nr 19/157/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Małogoszcz w granicach sdministracyjnych i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec i Mieronice obejmującego m. in. teren górniczy "Małogoszcz" i teren górniczy "Głuchowiec II"

UCHWAŁA NR 19/170/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 stycznia 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013.

UCHWAŁA NR 19/169/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 stycznia 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2013-2021

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 14:50:50, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)