Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 0050.20.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 29 marca 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 0050.17.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 11 marca 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.19.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 15 marca 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie powołania komisji do spraw gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu

Zarządzenie Nr 0050.18.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 14 marca 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie dystrybucji tabletek jodowych w przypadku zararzenia radiacyjnego

Zarządzenie Nr 0050.16.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 11 marca 2013 roku

Ikona statystyk

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Małogoszcz przeznaczonej do oddania w najem

Zarządzenie Nr 0050.15.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 07 marca 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie organizacji indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

Zarządzenie Nr 0050.14.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 05 marca 2013 roku

Ikona statystyk

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Małogoszcz przeznaczonej do oddania w najem

Zarządzenie Nr 0050.13.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 25 lutego 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie organizacji indywidualnego nauczania w zakresie podstawowej

Zarządzenie Nr 0050.11.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 7 lutego 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie powołania zespołu ds. koordynacji kontroli zarządczej i analizy ryzyka

Zarządzenie Nr 0050.12.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 7 luty 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-23 15:00:15, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)