Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Ikona statystyk

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 762 na odcinku od granicy Gm. Chęciny tj. km 25+198 do obiektu mostowego na rzece Łososina ( Wierna Rzeka) w miejscowości Bocheniec tj. km 27+138, o długości ok. 2 km.

Ikona statystyk

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Małogoszcz w latach 2013-2015

Ikona statystyk

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Małogoszcz, ul. Langiewicza - 4 szt. słupów oświetleniowych

Ikona statystyk

Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Konarskiego do drogi na Kozłów w msc. Małogoszcz

Ikona statystyk

Remont i modernizacja łazienek dziewczęcych w Zespole Placówek Oświatowych w Małogoszczu (stary budynek)

Ikona statystyk

Małogoszcz: Konserwacja i eksploatacja oświetlenia dróg na terenie Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Małogoszcz, Osiedle między ul. Jarków i Konarskiego - 44 szt. słupów oświetleniowych

Ikona statystyk

Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2013 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Ikona statystyk

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Małogoszcz w okresie od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-12 10:02:22, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)