Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 20/181/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 marca 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy

UCHWAŁA NR 20/180/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 marca 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie zmiany Statutu Międzygminnego Związku "Planowanie Przestrzenne" z siedzibą w Kielcach

UCHWAŁA NR 20/179/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 marca 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

UCHWAŁA NR 20/178/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 marca 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie prowadzenia zmian w uchwale dotyczącej trybu udzielenia i roliczania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Małogoszcz przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania

UCHWAŁA NR 20/177/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 marca 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Małogoszcz w 2013 roku

UCHWAŁA NR 20/176/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 marca 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013

UCHWAŁA NR 20/175/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 marca 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie prowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2013-2021

UCHWAŁA NR 20/174/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 marca 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie przyjęcia strategii bezpieczeństwa obywateli i porządku bublicznego dla obszaru miasta i gminy Małogoszcz na rok 2013

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 14:50:50, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)