Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 0050.30.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 7 maja 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustelenia jej zadań i trybu pracy

Zarządzenie Nr 0050.29.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 6 maja 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie powołania komisji do przeprowadenia naboru na stanowisko ds. gospodarki odpadami

Zarządzenie Nr 0050.28.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 30 kwietnia 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy w Malogoszczu

Zarządzenie Nr 0050.27.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 26 kwietnia 2013 roku

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 0050.26.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 15 kwietnia 2013 roku

Ikona statystyk
w sproawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 0050.25.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 15 kwietnia 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 0050.21.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 29 marca 2013 roku

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 0050.24.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 12 kwietnia 2013 roku

Ikona statystyk
 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu

Zarządzenie Nr 0050.23.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 12 kwietnia 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszcz

Zarządzenie Nr 0050.22.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 29 marca 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie organizacji stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-23 15:00:15, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)