Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 21/193/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 7 czerwca 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania probloemów alkoholowych i narkomanii na rok 2013

UCHWAŁA NR 21/192/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 7 czerwca 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu

UCHWAŁA NR 21/191/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 7 czerwca 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko - Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Małogoszczu  

UCHWAŁA NR 21/190/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 7 czerwca 2013 r.

Ikona statystyk

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2013 r.

UCHWAŁA NR 21/189/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 7 czerwca 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

UCHWAŁA NR 21/188/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 7 czerwca 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Małogoszcz za 2012 rok.

UCHWAŁA NR 21/187/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 7 czerwca 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Domu Kultury w Małogoszczu za 2013 rok.

UCHWAŁA NR 21/186/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 7 czerwca 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu za 2012 rok.

UCHWAŁA NR 21/185/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 7 czerwca 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013.

UCHWAŁA NR 21/184/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 7 czerwca 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2013-2021

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 14:50:50, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)