Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 0050.50.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 26 sierpnia 2013 roku

Ikona statystyk

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.49.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 22 sierpnia 2013 roku

Ikona statystyk

w sprawie organizacji indywidualnego nauczania w zakresie publicznego gimnazjum

Zarządzenie Nr 0050.48.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 22 sierpnia 2013 roku

Ikona statystyk

w sprawie organizacji zajęć rewalidacyjnych w zakresie szkoły podstawowej.

Zarządzenie Nr 0050.46.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 13 sierpnia 2013 roku

Ikona statystyk

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własńość Gminy Małogoszcz przeznaczonej do odddania w najem

Zarządzenie Nr 0050.47.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 14 sierpnia 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 0050.44.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 23 lipca 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 0050.45.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 23 lipca 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 0050.43.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 10 lipca 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Małogoszcz przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 0050.42.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 10 lipca 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.41.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 28 czerwca 2013 roku

Ikona statystyk
 CIe w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-04-12 08:41:18, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)