Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 23/206/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu

UCHWAŁA NR 23/205/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2014

UCHWAŁA NR 23/204/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia Chęcińsko-Kielckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

UCHWAŁA NR 23/203/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia Konecko-Łopuszańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

UCHWAŁA NR 23/202/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

UCHWAŁA NR 23/201/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia Chęcińsko-Kielckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

UCHWAŁA NR 23/200/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie zaciągnieacia kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągnietych kredytów

UCHWAŁA NR 23/199/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013

UCHWAŁA NR 23/198/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2013-2021

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 14:50:50, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)