Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 0050.90.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 20 listopada 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie przydzielenia godzin na zajęcia pozalekcyjne prowadzone w formie koła teatralnego w Liceum Ogółnokształcącym w Małogoszczu

Zarządzenie Nr 0050.89.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 20 listopada 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Małogoszcz przeznaczonej do oddania w najem

Zarządzenie Nr 0050.88.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 14 listopada 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 0050.87.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 14 listopada 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2014 i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2025

Zarządzenie Nr 0050.86.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 08 listopada 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.85.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 06 listopada 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawwie tworzenia na terenie gminy zastępczych miejsc szpitalnych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny

Zarządzenie Nr 0050.84.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 29 paśdziernika 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 0050.83.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 29 paśdziernika 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 0050.82.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 25 paśdziernika 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie zatrudnienia nauczyciela wspomagającego kształcenie ucznia klasy I Szkoły Podstawowej w Małogoszczu

Zarządzenie Nr 0050.81.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 18 października 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolengo

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-23 15:00:15, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)