Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 26/220/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 listopada 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu 

UCHWAŁA NR 26/219/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 listopada 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie zmiany Statutu Miedzygminnego Związku "Planowanie PRzestrzenne" z siedzibą w Kielcach

UCHWAŁA NR 26/218/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 listopada 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze stadionu sportowego w Małogoszczu

UCHWAŁA NR 26/217/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 listopada 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Małogoszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

UCHWAŁA NR 26/216/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 listopada 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2013

UCHWAŁA NR 26/215/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 listopada 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

UCHWAŁA NR 26/214/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 listopada 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na 2014 rok

UCHWAŁA NR 26/213/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 listopada 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok

UCHWAŁA NR 26/212/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 listopada 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.

UCHWAŁA NR 26/211/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 listopada 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego zaciągnietego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 14:50:50, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)