Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 27/235/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Małogoszczu na rok 2014

UCHWAŁA NR 27/234/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Małogoszczu na rok 2014

UCHWAŁA NR 27/233/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Małogoszcz

UCHWAŁA NR 27/232/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

UCHWAŁA NR 27/231/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia ikasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2014 r.

UCHWAŁA NR 27/230/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR 27/229/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa

UCHWAŁA NR 27/228/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejów

UCHWAŁA NR 27/227/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego gminy Małogoszcz

UCHWAŁA NR 27/226/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2013 r.

Ikona statystyk
w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego , podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, określenia inksentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2014 r.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 14:50:50, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)