Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 28/240/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 14 stycznia 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014.

UCHWAŁA NR 28/239/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 14 stycznia 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

UCHWAŁA NR 28/238/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 14 stycznia 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

UCHWAŁA NR 28/237/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 14 stycznia 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

UCHWAŁA NR 28/236/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 14 stycznia 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na tlata 2014-2020.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 14:50:50, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)