Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 0050.50.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 12 czerwca 2014 roku

Ikona statystyk
w sprawie niekorzystania z praw pierwokupu przysługującego Gminie Małogoszcz w stosunku do nieruchomości położonej w obrębie Małogoszcz

Zarządzenie Nr 0050.49.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 12 czerwca 2014 roku

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 344/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 31 października 2006 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitor ekranowy

Zarządzenie Nr 0050.48.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 12 czerwca 2014 roku

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu dotyczącym powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż, dzierżawę, najem oraz rokowań na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Małogoszcz

Zarządzenie Nr 0050.47.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 12 czerwca 2014 roku

Ikona statystyk
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Małogoszcz przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 0050.046.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 30 maja 2014 roku

Ikona statystyk
w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Pszedszkoli Publicznych na rok 2014/2015

Zarządzenie Nr 0050.045.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 30 maja 2014 roku

Ikona statystyk
w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Zespołów Szkół i Szkół Podstawowych na rok szkolny 2014 / 2015

Zarządzenie Nr 0050.43.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 30 maja 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 0050.042.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 28 maja 2014 roku

Ikona statystyk
w sprawie przydzielenia lokalu mieszkalnego

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-23 15:00:15, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)