Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 31/267/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 czerwca 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małogoszcz w granicach administracyjnych i częśći sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec i Mieronice, obejmującego m.in teren górniczy "Małogoszcz"  i teren górniczy "Głuchowiec II"

UCHWAŁA NR 31/266/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 czerwca 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie zamin w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2014

UCHWAŁA NR 31/265/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 czerwca 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podatników prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Małogoszcz na okres od 1 paźdzernika 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 31/264/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 czerwca 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie przekazania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu środków trwałych

UCHWAŁA NR 31/263/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 czerwca 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Małogoszczu za 2013 rok

UCHWAŁA NR 31/262/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 czerwca 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie zatwierdzenia zprawozdania finansowego Domu Kultury w Małogoszczu za 2013 rok

UCHWAŁA NR 31/261/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 czerwca 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie zatwierdzenia zprawozadania finansowego Miejsko-Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu za 2013 rok

UCHWAŁA NR 31/260/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 czerwca 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR 31/259/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 czerwca 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014-2025

UCHWAŁA NR 31/257/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 czerwca 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze ssprawozdaniem z wykonania budżetu

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 14:50:50, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)