Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 32/275/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małogoszcz

UCHWAŁA NR 32/274/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy

UCHWAŁA NR 32/273/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Nr XLIV/786/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR 32/272/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie zaopiniowaniaa projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

UCHWAŁA NR 32/271/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małogoszcz", obejmującego północno-wschodnią część gminy Małogoszcz

UCHWAŁA NR 32/270/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Społeczenej w Małogoszczu

UCHWAŁA NR 32/269/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014.

UCHWAŁA NR 32/268/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmiany w Wiloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014-2025

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 14:50:50, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)