Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 0050.090.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 28 października 2014 roku

Ikona statystyk
w sprawie organizacji zajęć rewalidacyjnych w zakresie publicznego gimnazjum

Zarządzenie Nr 0050.089.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 28 października 2014 roku

Ikona statystyk
w sprawie organizacji indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

Zarządzenie Nr 0050.088.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 22 października 2014 roku

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 0050.87.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 20 października 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego

Zarządzenie Nr 0050.086.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 15 października 2014 roku

Ikona statystyk
w sprawie niekorzystania z prawa pierwokupu przysługującego Gminie Małogoszcz w stosunku do nieruchomości położonej w obrębie Małogoszcz

Zarządzenie Nr 0050.085.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 15 października 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 0050.084.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 6 października 2014 roku

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 0050.083.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 6 października 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie prganizacji zajęć rewalidacyjnych w zakresie publicznego gminazjum

Zarządzenie Nr 0050.082.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 29 września 2014 roku

Ikona statystyk
w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania stypendium burmistrza za osiągniecia edukacyjne i sportowe dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i Liceum ogolnokształcącego z terenu gminy Małogoszcz

Zarządzenie Nr 0050.081.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 29 września 2014 roku

Ikona statystyk
w sprawie organizacji zajęć rewalidacyjnych w zakresie szkoły podstawowej

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-12 10:02:22, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)