Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 33/285/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 października 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie wyrażenia woli przeystąpienia Gminy do Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Jędrzejowskiej

UCHWAŁA NR 33/284/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 października 2014 r.

Ikona statystyk
 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Małogoszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015 - 2019.

UCHWAŁA NR 33/283/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 października 2014 r.

Ikona statystyk
 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy

UCHWAŁA NR 33/282/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 października 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie zmiany Uchwały Nr 29/247/14 Rady Miejskiej z dnia 21 marca 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Małogoszcz - Zmiana Studium", uchwalonego Uchwałą Nr 21/187/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 22 czerwca 2005 r. z póżniejszymi zmianami

UCHWAŁA NR 33/281/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 października 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na 2015 rok

UCHWAŁA NR 33/280/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 października 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.

UCHWAŁA NR 33/279/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 października 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

UCHWAŁA NR 33/278/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 października 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2014

UCHWAŁA NR 33/277/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 października 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR 33/276/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 października 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmiany w Wiloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014-2025

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 14:50:50, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)