Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr 3/20/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy

Uchwała Nr 3/19/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Małogoszczu na rok 2015.

Uchwała Nr 3/18/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Małogoszczu na rok 2015

Uchwała Nr 3/17/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2014 r.

Ikona statystyk
w sparawie zmiany statutu gminy Małogoszcz

Uchwała Nr 3/16/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie przekazania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu środków trwałych

Uchwała Nr 3/15/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa

Uchwała Nr 3/14/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejów

Uchwała Nr 3/13/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego gminy Małogoszcz

Uchwała Nr 3/11/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr 3/10/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2015

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)