Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Małogoszcz: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Małogoszcz w latach 2015-2016

Ikona statystyk

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Małogoszcz - 19 szt. opraw

Ikona statystyk

Dostawa oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych na terenie Gminy Małogoszcz w sezonie grzewczym 2015-2016

Ikona statystyk

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości niezabudowanej położonej w Małogoszczu oznaczonej nr 949 o pow. 0,07 ha stanowiącej mienie komunalne

Ikona statystyk

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej dla budowy odcinka drogi gminnej - ul. Jarków w Małogoszczu, o dł. ok. 225 mb.

Ikona statystyk

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy Domu Kultury w Małogoszczu przy ul. 11-go Listopada 17 wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego

Ikona statystyk

Wykonanie robót remontowych i modernizacyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu, ul. 11-go Listopada 14B

Ikona statystyk

Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Przedszkoli w gminie Małogoszcz w roku szkolnym 2015-2016

Ikona statystyk

Ogłoszenie o II przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego

Ikona statystyk

przetarg na wykonanie robót rozbiórkowych budynku po dawnej siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu zlokalizowanego przy ul. Jędrzejowskiej 12B

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)