Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Małogoszcz: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Małogoszcz w latach 2015-2016

Ikona statystyk

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Małogoszcz - 20 szt. opraw.

Ikona statystyk

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej dla budowy odcinka drogi gminnej - ul. Jarków w Małogoszczu, o dł. ok. 225 mb.

Ikona statystyk

Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Przedszkoli w gminie Małogoszcz w roku szkolnym 2015-2016

Ikona statystyk

Wykonanie modernizacji i remontu złóż biologicznych na oczyszczalni ścieków w Zakruczu.

Ikona statystyk

Ogłoszenie o II przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego

Ikona statystyk

Przetarg na wykonanie robót rozbiórkowych budynku po dawnej siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu zlokalizowanego przy ul. Jędrzejowskiej 12B

Ikona statystyk

Budowa dróg w Małogoszczu pomiędzy ul. Konarskiego i ul. Jarków, dł. 1,37 km w ramach zadania inwestycyjnego Kompleksowe uzbrojenie terenów skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego wraz z budową dróg i chodników w Małogoszczu

Ikona statystyk

Wykonanie robót remontowych budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bocheńcu

Ikona statystyk

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ludwinów, oznaczonej nr dz. 781, o dł. 540 mb.

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 14:50:50, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)