Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr 5/46/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 maja 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania i ustalenia składó osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Małogoszczu

Uchwała Nr 5/45/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 maja 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Burmistrza MIasta i Gminy Małogoszcz oraz Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu

Uchwała Nr 5/44/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 maja 2015 r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania Rady Społecznej Miejsko-GMinnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu

Uchwała Nr 5/43/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 maja 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu

Uchwała Nr 5/42/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 maja 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Małogoszcz na lata 2014-2024"

Uchwała Nr 5/41/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 maja 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie przystąpienia Gminy Małogoszcz do Stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania

Uchwała Nr 5/40/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 maja 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Uchwała Nr 5/39/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 maja 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2015 r.

Uchwała Nr 5/38/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 maja 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr 5/37/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 maja 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)