Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr 6/57/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 czerwca 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządowymi Powiatu Jędrzejowskiego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Powiatowej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

Uchwała Nr 6/56/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 czerwca 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników

Uchwała Nr 6/55/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 czerwca 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie zatwierdzenia zprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Małogoszczu za 2014 rok

Uchwała Nr 6/54/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 czerwca 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Domu Kultury w Małogoszczu za 2014 rok

Uchwała Nr 6/53/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 czerwca 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu za 2014 rok

Uchwała Nr 6/52/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 czerwca 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2015

Uchwała Nr 6/51/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 czerwca 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr 6/50/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 czerwca 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015

Uchwała Nr 6/49/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 czerwca 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2025

Uchwała Nr 6/47/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 czerwca 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)