Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr 8/68/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 9 października 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Małogoszcz

Uchwała Nr 8/67/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 9 października 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015

Uchwała Nr 8/66/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 9 października 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2025

Uchwała Nr 8/65/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 9 października 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie

Uchwała Nr 8/64/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 9 października 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)