Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr 10/93/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2015 r.

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Małogoszczu na rok 2016

Uchwała Nr 10/92/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2015 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Małogoszczu na rok 2016

Uchwała Nr 10/91/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2015 r.

Ikona statystyk

w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach w przedmiocie likwidacji Straży Miejskiej w Małogoszczu

Uchwała Nr 10/90/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2015 r.

Ikona statystyk

w sprawie wysokosci i zasad ustalenia oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecieęce na terenie Miasta i Gminy Małogoszcz na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 10/89/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2015 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opóżnienia zabiorników bezodpływowych i transportu

Uchwała Nr 10/88/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2015 r.

Ikona statystyk

w sprawie przekazania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu środków trwałych

Uchwała Nr 10/87/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2015 r.

Ikona statystyk

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa

Uchwała Nr 10/86/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2015 r.

Ikona statystyk

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejów

Uchwała Nr 10/85/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2015 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego gminy Małogoszcz

Uchwała Nr 10/84/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2015 r.

Ikona statystyk

w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz ustalenia wyskokości wynagrodzenia za inkaso w 2016 r.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-12 10:02:22, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)