Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Ikona statystyk

Wykonanie robót remontowych strażnicy OSP w Lipnicy

Ikona statystyk

Dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w gminie Małogoszcz w roku szkolnym 2016/2017

Ikona statystyk

Małogoszcz: Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych: 1. - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kozłów, o dł. 240 mb, oznacz. Nr dz. 914/1, 2. - Drogi wewnętrznej w m. Rembieszyce, o dł. 157 mb, oznacz. nr dz. 103. 3.- Drogi wewnętrznej w m. Bocheniec o dł. 345 mb, oznacz. nr ewid. dz. 187. 4.- Drogi wewnętrznej w m. Bocheniec, o dł. 165 mb, oznacz. nr ewid. dz. 280/10. 5.- Drogi wewnętrznej w m. Bocheniec, o dł. 76 mb. oznacz. nr dz. 186.

Ikona statystyk

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej - ALEI CMENTARNEJ - w Małogoszczu, o długości 250 mb

Ikona statystyk

Modernizacja i remont komory krat na oczyszczalni ścieków w Zakruczu

Ikona statystyk

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY MAŁOGOSZCZ W OKRESIE OD 1 LIPCA 2016 ROKU DO 30 CZERWCA 2018 ROKU

Ikona statystyk

Przebudowa dróg gminnych Nr 343032T i Nr 343034T na odcinku od Pl. T. Kościuszki w Małogoszczu do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 728 w m. Mieronice, o długości około 3,7 km.

Ikona statystyk

Usługi transportowe samochodem samowyładowczym o dopuszczalnej ładowności do 14 ton

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)