Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr 11/108/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 lutego 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr 9/75/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr 11/107/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 lutego 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia strategii bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla obszaru miasta i gminy Małogoszcz na rok 2016

Uchwała Nr 11/106/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 lutego 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie nadania imienia Bohaterów Monte Cassino Szkole Podstawowej w Rembieszycach

Uchwała Nr 11/105/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 lutego 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Małogoszcz na lata 2016-2024

Uchwała Nr 11/104/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 lutego 2016 r.

Ikona statystyk

Uchwała Nr 11/103/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 lutego 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Małogoszcz"

Uchwała Nr 11/102/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 lutego 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Małogoszcz na rok 2016

Uchwała Nr 11/101/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 lutego 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Małogoszcz na lata 2016-2020"

Uchwała Nr 11/100/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 lutego 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie działalności w zakresie opóżnienienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr 11/98/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 lutego 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)