Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr 13/117/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 maja 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie okreslenia kryteriów naboru do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez gminę Małogoszcz, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz okreslenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała Nr 13/116/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 maja 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej nadania imienia Bohaterów Monte Cassino Szkole Podstawowej w Rembieszycach

Uchwała Nr 13/115/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 maja 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy

Uchwała Nr 13/114/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 maja 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie zasad powoływania "Komitetu Rewitalizacji" dla Miasta i Gminy Małogoszcz i ustanowienia jego regulaminu

Uchwała Nr 13/113/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 maja 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2016

Uchwała Nr 13/112/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 maja 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Wojeództwa

Uchwała Nr 13/111/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 maja 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016

Uchwała Nr 13/110/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 maja 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016-2025


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-26 13:06:01, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)