Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr 15/142/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu

Uchwała Nr 15/141/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie likwidacji Miejsko-Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Małogoszczu i utworzenia samorządowej jednostki budżetowej Miasta i Gminy Małogoszcz pod nazwą "Samorządowe Centrum Oświaty w Małogoszczu"

Uchwała Nr 15/140/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat trzech

Uchwała Nr 15/139/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 29/247/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 maaarca 2014 r. sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Małogoszcz - Zmiana Studium" , uchwalonego Uchwałą Nr 21/187/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 22 czerwca 2005 r. późniejszymi zmianami

Uchwała Nr 15/138/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Uchwała Nr 15/137/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętorkzyskiego

Uchwała Nr 15/136/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Ikona statystyk

uchylająca uwały w sprawie udizelenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa

Uchwała Nr 15/135/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016

Uchwała Nr 15/134/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016-2025

Uchwała Nr 14/133/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-26 13:06:01, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)