Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko – ładowarki

Ikona statystyk

Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko – ładowarki

Ikona statystyk

Dostawa oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych na terenie Gminy Małogoszcz w sezonie grzewczym 2017/2018

Ikona statystyk

Remont drogi gminnej wewnętrznej o nawierzchni betonowej na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 728 do zalewu Zakrucze o dł. 2032 mb, oznaczonej nr dz. Małogoszcz: 368/2; 369/2; 434/2; 325/1; 304/1; 301/1; 1355/3; 1355/4. Bocheniec: 1355/2. Zakrucze: 1356/9

Ikona statystyk

Remont i modernizacja budynku strażnicy OSP w Kozłowie

Ikona statystyk

Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Przedszkoli w gminie Małogoszcz w roku szkolnym 2017/2018

Ikona statystyk

Budowa boiska piłkarskiego, bieżni i skoczni w dal, przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Małogoszczu i doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej do dwóch pracowni w Szkole Podstawowej w Kozłowie w ramach projektu Kompleksowej i wieloaspektowej poprawy dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych: 1. – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wiśnicz, o dł. 270 mb, oznacz. nr dz. 841, 2. Drogi wewnętrznej w m. Wiśnicz o dł. 140 mb, oznacz. nr dz.247, 3. Drogi wewnętrznej w m. Mieronice o dł. 370 mb, oznacz. Nr dz. 53, 4. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 343013T w m. Żarczyce Duże o dł. 250 mb, oznacz. nr dz. 1053

Ikona statystyk

Budowa boiska piłkarskiego, przebudowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni w dal w Małogoszczu

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)