Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr 19/190/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 marca 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy

Uchwała Nr 19/189/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 marca 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie apelu Rady Miejskiej dotyczącego przywrócenia Rejonu Energetycznego w Jędzrejowie działającego w strukturze Polskiej Grupy Energetycznej Bystrybucja S.A.

Uchwała Nr 19/188/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 marca 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie apelu Rady Miejskiej dotyczącego przywrócenia Biura Obsługi Klienta w Jędrzęjowie działającego w strukturze Polskiej Grupy Energetycznej Obrót S.A.

Uchwała Nr 19/187/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 marca 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Małogoszcz na rok 2017

Uchwała Nr 19/186/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 marca 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokosci wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr 19/185/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 marca 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr 19/184/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 marca 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etepie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Małogoszcz w tym liczby puntów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała Nr 19/183/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 marca 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Małogoszcz w tym liczby puntów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała Nr 19/182/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 marca 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznych przedszkolach i odziałach przedszkolnych w szkołach podastawowych prowadzonych przez Gminę Małogoszcz

Uchwała Nr 19/179/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 marca 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej ustanowienia zasad otrzymywania przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych diet


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)