Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr 20/202/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 czerwca 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy

Uchwała Nr 20/201/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 czerwca 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządowymi Powiatu Jędrzejowskiego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Powiatowej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

Uchwała Nr 20/200/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 czerwca 2017 r.

Ikona statystyk

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Małogoszcz

Uchwała Nr 20/199/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 czerwca 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Uchwała Nr 20/198/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 czerwca 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2017

Uchwała Nr 20/197/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 czerwca 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr 20/196/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 czerwca 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejów

Uchwała Nr 20/195/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 czerwca 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017

Uchwała Nr 20/193/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 czerwca 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu za 2016 rok.

Uchwała Nr 20/192/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 czerwca 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)